Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

FAQ

Skolen forventes at stå færdig i sommeren 2021

Der er afsat 205 millioner kr. til projektet. 

Det samlede nettoareal bliver ca. 7.400 m2. Det samlede bruttoareal bliver 10.200 m2.   

Nettoareal defineres ved det gulvareal, som brugerne har til rådighed i hvert lokale - man kan kalde arealet "brugerfladen"

Bruttoareal medtager foruden gulvarealer også den andel af skillevægge, ydermure mm, som "hører med til" det pågældende lokale.  

Skolen bygges til at rumme 650 elever og ca. 65 medarbejdere.

Den nye skole bygges til at kunne rumme op til 30 klasser.

Eleverne vil være fordelt på to spor i indskolingen (0.-3. klasse) og mellemtrinet (4.-6. klasse) og tre-fire spor i udskolingen (7.-9. klasse).

SFO bliver del af indskolingens fællesarealer med et køkken samt en lille sal til bevægelse. Herudover kan faglokaler, som fx billedkunst og de normale klasselokaler bruges. Klubben råder over et lokale, men kan ligesom SFO bruge faglokaler og normale klasselokaler. Aftenklub kan bruge faglokaler og klasselokaler samt multisal og fællesarealer, koordineret med de andre brugere efter skoletid.

Den rives ned, og kommunernes medarbejdere (Teknisk Område, Sundheds- og Omsorgsområdet og Ældreafdelingen) flytter i lokaler i Ikast.

Det vides ikke endnu. Men elever og medarbejdere flytter i den nye skole.    

Muligvis bygges de sammen. Hvis ikke det bliver en fysisk sammenhæng, så bliver der i hvert fald et tæt samarbejde om faciliteter både på skolen og i hallerne.  

 

Ja, både indendørs og udendørs faciliteter.

Biblioteket bliver en del af et fællesbibliotek på skolen, som både rummer skolebibliotek og alm. folkebibliotek. Borgerservice bliver også en del af den nye skole. 

 

Musikskolen bliver en del af den nye skole.

 

Dagplejen får egne lokaler i den nye skole - herunder både en sal, køkken og mødelokale.

I den tidligere børnehave, Åhaven.

Den nuværende biblioteksbygning bliver revet ned for at gøre plads til det nye byggeri. Datoen for nedrivning er endnu ikke fastsat, men det forventes at ske senest til oktober 2019. Derfor skal der findes andre midlertidige, eller permanente, lokaler til de foreninger, som i dag bruger biblioteket og salen.

De foreninger, der har ældre som målgruppe, har mulighed for at få tilbudt evt. permanente lokaler på dagcentret Brandlundparken. Øvrige foreninger  - samt hvis der er tale om større arrangementer, der kræver meget plads - kan blandt andet indgå aftale om leje af lokaler med Brande Hallerne eller Dalgasskolen.

Ikast-Brande Kommune går i dialog med både foreninger og Brande Museum med henblik på yderligere dialog om lokaler.

Kommunen har lejet en klinik i Nørre Snede, mens byggeriet af den nye skole og tandklinik står på. Dette indebærer, at børn og unge fra Brande midlertidigt vil få en længere transport til undersøgelse og behandling.

Musikskolen flytter i midlertidige lokaler på Dr. Arendsvej 4 i Brande. 

Ja, totalentreprenøren får mulighed for at genbruge mest muligt af materialer i forbindelse med det nye byggeri. Det kan fx være beton, som knuses og bruges som underlag på fx p-plads eller til udfyldning af store huller i jorden.  

Du kan læse meget mere om, hvad den nye skole kommer til at indeholde her i det  værdibaserede byggeprogram.   

Der skal laves en grøn helhedsplan for området. Det er en del af de krav, der stilles til entreprenøren. 

Helhedsplanen skal fremstille områdets landskabsbearbejdning i sin helhed, herunder tilkørselsforhold, 'kiss and ride' (korttidsophold for biler), parkering, offentlige tilgængelige områder og stiforløb, skolegård og bevægelsesfaciliteter, område for håndtering af affald og busvendeplads, små lokale legepladser, der understøtter funktionerne i de tilhørende funktioner i bygningen, herunder også borgerservice og fællesbibliotek. 

Du kan læse mere om landskab, sted og grund og om, hvordan udelivet ønskes integreret i undervisningen, i det værdibaserede byggeprogram side 42-45. 

 

Ja. Der er i udbuddet indskrevet, at der skal være mulighed for udbygning af skolen til 1000 elever.

Når vinderen af totalentreprisen er fundet og vi kender rammerne - herunder om der evt. bliver en fysisk sammenhæng med hallerne - kan vi begynde at drøfte dagligdagen og eventuelt muligt samarbejde om faciliteteter til bespisning/udsalg til elever.

Der er indtænkt trafikforanstaltninger i form af svingbane. Der forventes dog ikke væsentligt forøgelse af trafik, da administrationen flytter.  

Biblioteket og borgerservice flytter i Pakhuset på Stationsvej 1D i Brande, mens byggeriet står på. 

De nordiske gavlværker af Jorma Karden, Holger Bäckström og Bo Ljungberg på Musikskolen og Biblioteket tages ned og gemmes på depot indtil videre. Gavlmaleriforeningen MUREN og Billedkunstrådet vil drøfte mulige nye placeringer i løbet af sommeren.

Erik Poulsens skulptur 'Mor og barn', der har været placeret mellem det gl. rådhus og biblioteket sættes ligeledes i depot indtil videre.

Her ønsker Billedkunstrådet en fremtidig placering tæt på den nye skole.

De fire bænke, som ligeledes er placeret mellem det gl. rådhus og biblioteket, sættes også i depot.

Ønsket er en fremtidig placering tæt på lokalhistorisk arkiv og bibliotek.

Peter Mølsteds skulptur 'Danser i vinden' fra atriumgården ved Brande Bibliotek og Musikskolen sættes også i depot indtil videre.

Barry Wilmonts skulptur 'Stormfuglen', har ufrivillig været en tur i Brande Å og er til reparation inden den sættes i depot.

Forslag til fremtidige placeringer modtages gerne.

Marco Evaristtis udsmykning på gavlen af Brande gl. rådhus er fortsat i proces. Vi har dialog med kunstkonserveringen vest, som bl.a. arbejder sammen med Den Gamle By i Aarhus. De giver tilbud på tre mulige faser for dette værk. 1. Dokumentation af værket. 2. Nedtagning af værket. 3. Opsætning af værket på ny placering. Vi afventer tilbud på disse tre faser inden, der tages beslutning om værkets fremtid.

Spørgsmål kan rettes til kulturkonsulent Carsten Jensen, cahje@ikast-brande.dk eller 4023 6223.