Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
 

Navnet på Brandes nye skole og kulturhus er fundet

Spadestik

Navnet er: ARTIUM 

Ikast-Brande Kommune udskrev i august 2019 en navnekonkurrence, og opfordrede alle til at sende deres forslag til navnet på Brandes nye skole og kulturhus, som er ved at blive bygget på det tidligere Centerparken. Foruden skole kommer bygningen til at rumme et fællesbibliotek for skolens elever og byens borgere, Musikskolen, Ungdomsskolen, tandpleje, sundhedspleje, borger-service og heldagslegestue for Dagplejen.

Navnekonkurrencen løb til og med 1. oktober, og der kom i alt 64 forskellige bud. Et navneudvalg bredt sammensat af repræsentanter for skole-, kultur- og fritidslivet i Brande samt to elever fra Præstelundskolen blev enige om at indstille disse fire favoritter til byrådet: 'BrandfoldigHeden', 'RummeligHeden', 'Synergien' og 'Artium' - med en anbefaling af det sidste.

Byrådet gik med navneudvalgets anbefaling, og ved første spadestik den 12. novermber 2019 blev det afsløret, at den nye bygning kommer til at hedde 'Artium - skole og kulturhus'.

Vinderen af konkurrencen, Kirsten Pedersen fra Brande, fik overrakt blomster, gavekort og et stort tak!

Betydning
Artium kommer af det latinske ord artes, som betyder kunst. Artium er tidligere brugt i den akade-miske titel magister artium (mag.art.), som betyder 'kundskabernes læremester'. Titlen fik man, hvis man havde eksamen i de frie kunstner, på latin artes liberales; logik, grammatik, retorik, arit-metik, geometri, harmonilære og astronomi. Navnet på bygningen kan derfor også have betydnin-gen 'kundskabernes hus'. I gamle dage blev artium også brugt som betegnelse for en uddannelse som skolelærerinde.

Artium er valgt, fordi:

  • det dels udtrykker de mange forskellige kundskaber, man kan tilegne sig i skolen, på bib-lioteket eller musikskolen - og
  • dels dækker kundskaber som dygtige fagprofessionelle gør brug af i dagligdagen

Navnet vil endvidere kunne bruges i sammenhæng med de mange funktioner. 'Artium Skolen' eller 'Artium Hallerne' bliver således en del af det samlede bygningskompleks.

Artium kan endvidere lede tankerne hen på en sportsarena, hvor arena henviser til en skueplads eller et samlingspunkt, hvor der foregår noget interessant eller vigtigt.